O IMAMU DŽEMATA
 
Imamsku dužnost u džematu Selimovići- Mahmutovići obavlja Hariz ef. Pašić, rođen 16. januara 1975. godine u D. Snagovu (Jošanica), opština Zvornik.

Nakon završetka Osnovne škole u Zvorniku 1990. upisuje Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu. Do rata završava dvije godine i zbog nemogućnosti povratka u Sarajevu do početka 1993. biva u Liplju kada sa ostalim mještanima prelazi u Tuzlu. Školovanje u Medresi nastavlja 1994. godine, a završava 1996. Nakon diplomiranja zapošljava se u ovaj džemat i u njemu radi blizu 11 godina. Prošle godine upisuje Fakultet islamskin nauka i završava prvu godinu.


Adresa imama: Selimovići bb, 75411 Sapna, tel. 0038735598450 (kuća)
 
HISTORIJAT DŽEMATA
 

Džamija u SelimovićimaDžemat je osnovan 1972. godine nakon odvajanja od džemata Vitinica. Zbog udaljenosti od tadašnje džamije džematlije su pokrenule inicijativu za formiranje zasebnog džemata sa stalno uposlenim imamom. Ovakva inicijativa se pokazala opravdanom jer dosta ljudi dolazi u džamiju na beš-vakat, a što je u prošlosti bilo gotovo nemoguće, jer je džamija bila udaljena oko dva kilometra.

Danas ovom džematu pripadaju sljedeća naseljena mjesta: Selimovići, Mahmutovići, Krstac, Šemari, Jusići i manji dio Kolonije.

Prva džamija u ovom džematu napravljena je 1972. godine od postojećeg mesdžida gradnjom munare visoke oko 27 metara. U ratu je ova munara srušena, a dio nje je ostao kao znak koji će džematlije podsjećati na vrijeme ubijanja i rušenja. Na ostatku munare stavljena je mermerna ploča sa upisanom godinom gradnje i godinom rušenja.

Nakon rata džamija je bila gotovo u potpunosti srušena jer nije imala betonsku ploču nego grede koje su stradale što od granata što od nevremena. Smatra se da su oštećenja bila između 70 i 80 procenata.
Inicijalna sredstva donirao je Visoki Saudijski Komitet u iznosu od 30.000 KM, a ostala sredstva koja premašuju cifru od 70.000 KM su obezbijedile džematlije. Svečano otvaranje bilo je 30.09.2000. godine, a izaslanik reisul- uleme bio je dr. hfz. Fadil ef. Fazlić glavni imam Begove džamije i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Na prijedlog Selimović Muje kome je ukazana čast da otvori džamiju, otvorio je RVI paraplegičar Smajo Selimović koji je i vodio blagajnu i papire prilikom gradnje.

OBIČAJI U DŽEMATU
 

U džematu se praktikuju sljedeći običaji:

    *

      Carski mevlud i mevlud za 27. noć ramazana
    *

      Ramazanska mukabela se uči poslije podne ili ikindije namaza
    *

      Tevhid za šehide ARBiH 17. noć ramazana i 2. dan Ramazanskog bajrama
    *

      Obilazak šehidsok i ostalih mezarja 2. dan Ramazanskog bajrama
    *

      Zajednički iftari uz ramazan
    *

      Uz ramazan se prikupljaju novčana sredstva za potrebe električne energije u kojoj učešća uzmu gotovo sve džematlije. (Prošlog ramazana prikupljeno 2265 KM) Ova praksa traje od davnina i potpuno je na dobrovoljnoj bazi a u njoj je prošle godine učestvovalo oko 140 džematlija. U ovoj akciji, kao i u svim drugim učestvuju i naše džematlije zapošljene u inostranstvu.
    *

      U Jusićima se tradicionalno okuplja 27.05. svake godine, jer je na taj dan 1992. godine iz Jusica odvedeno oko 50 ljudi. Mnogi od njih još nisu identifikovani. Taj dan se prouči mevlud i tevhid za šehide.
    *

      Šeriatska vjenčanja se obavljaju obično u kući
    *

      Sva mezarja se redovno čiste a finansiraju se iz priloga koji se uplaćuju uz članarinu.


VAKUFSKA IMOVINA
 

Pored džamije ovaj džemat posjeduje imamsku kuću, mesdžid u Jusićima, a u planu je gradnja turbeta na starim nišanima kad će se pokrenuti inicijativa za obnavljanje dovišta na ovom mjestu koje je praktikovano sredinom XX stoljeća. Mektebska nastava se izvodi u mektebu koji se nalazi u sklopu imamske kuće u Selimovićima i mesdžidu u Jusićima i to subotom i nedjeljom. Broj polaznika mektebske nastave na oba mjesta je 122. Prošle, 2006. godine hatmu je završilo 29 polaznika, a za ovu godinu priprema se još 20. Šehidsko mezarje se nalazi u starom mezarju i ograđeno je.

Džemat raspolaže sljedećom vakufskom imovinom:

   1.

      Staro Mezarje oko 10 dunuma- vakif nepoznat
   2.

      Malo Mezarje  oko 3 dunuma- vakif nepoznat
   3.

      Poljakovac( Baljina Njiva) oko 2 dunuma- vakif h. Muharem Husejnović
   4.

      Trnjak oko 6 dunuma- vakif Selimović Selim
   5.

      Musića Njiva oko 6 dunuma- Vakif Selimović Mumin
   6.

      Mala Bašča oko 1 dunum- vakifi: Garibović Selim, Smajlović Zejna i Džinić Tima
   7.

      Mekota oko 5 dunuma- vakifi: Džinić Tima i Smajlović Zejna
   8.

      Strmoglavac oko 2 dunuma- vakif nepoznat
   9.

      Plac za imamsku kuću oko 300 kvadratnih metara- vakif Selimović Dedo
  10.

      Plac za džamiju oko 300 kvadratnih metara- vakif nepoznat
  11.

      U Jusićima ima dva mezarja koja su lijepo ograđena- vakifi nepoznati

 
IMAMI U DŽEMATU

Od osnivanja džemata imamsku službu obavljali su sljedeći imami:

   1.

      H. Omer Selimović
   2.

      Ibrahim ef. Softić
   3.

      Hasim ef. Rizvić
   4.

      Muharem ef. Čanić
   5.

      H. Ahmo Selimović (u ratu)
   6.

      Hariz ef. Pašić od 19.07.1996. godine

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062