KAKO UPLATITI DONACIJU

 


Poštovani posjetitelji,


ukoliko želite uplatiti donaciju Medžlisu islamske zajednice Zvornik, po bilo kojoj osnovi, molimo Vas da pročitate slijedeća uputstva o načinima na koji to možete uraditi.

 

 

UPLATE NA RAČUN MEDŽLISA ZA RAZNE PROJEKTE SA NAZNAKOM ZA SVRHU ZA KOJU UPLAĆUJETE


Za uplate iz Bosne i Hercegovine možete to učiniti na naš žiro račun otvoren kod NLB  banka, filijala Sapna, broj: 1322900310531445, sa naznakom za svrhu za koju se uplaćuje. Za uplate iz inostranstva, to možete uraditi na slijedeći način:

Račun broj: 1322900310531445,

na ime: Medžlis Islamske zajednice Zvornik, kod NLB  banka, filijala Sapna, sa naznakom za svrhu u koju se uplaćuje.

BENEFICIARY: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK
 
ACC No. 4209879010005, NLB TUZLANSKA BANKA, FILIJALA SAPNA

SWIFT CODE: TBTUBA 22 AG FRANKFURT DEUTSCHLAND BANK

RAČUN U NOVA BANJALUČKA BANKA

ZA BIH: na račun broj 5513101125240566,  kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka

Za uplate u EUR:

    *
      Receiving Bank or Account with Institution (Banka koja prima): BLBABA22 (Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka)
    *
      Receivers Correspondent or Receiving Bank (Korespodent banka): BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) AT891200051010444901
    *
      Beneficiary Customer (Broj klijenta): 29020985001 MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK
    *
      Details of Payment (Detalji uplate): IVN

Za uplate u AUD:

    *
      Receiving Bank or Account with Institution (Banka koja prima): BLBABA22 (Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka)
    *
      Receivers Correspondent or Receiving Bank (Korespodent banka): BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) AT891200051010444901
    *
      Beneficiary Customer (Broj klijenta): 29020985002 MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK
    *
      Details of Payment (Detalji uplate): IVN

Za uplate u USD:

    *
      Receiving Bank or Account with Institution (Banka koja prima): BLBABA22 (Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka)
    *
      Receivers Correspondent or Receiving Bank (Korespodent banka): BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) AT891200051010444901
    *
      Beneficiary Customer (Broj klijenta): 29020985003 MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK
    *
      Details of Payment (Detalji uplate): IVN

Za uplate u CHF:

    *
      Receiving Bank or Account with Institution (Banka koja prima): BLBABA22 (Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka)
    *
      Receivers Correspondent or Receiving Bank (Korespodent banka): BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) AT891200051010444901
    *
      Beneficiary Customer (Broj klijenta): 29020985004 MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK
    *
      Details of Payment (Detalji uplate): IVN

 

  PODRAČUN NLB BANKA

ZA BIH:

 Na ime Medžlis Islamske zajednice Zvornik, 

račun broj: 1321402006403569, NLB Tuzlanska banka, Ekspozitura Sapna

Svrha uplate: 

ZA INOSTRANSTVO

na ime Medžlis Islamske zajednice Zvornik, 

Svrha uplate: 

način uplate:

BENEFICIARY: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK

IBAN: BA 391321410086468164

ACC No. 4209879010005, NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, FILIJALA SAPNA

SWIFT CODE: TBTUBA 22 AG FRANKFURT DEUTSCHLAND BANK

-       


 

-         

 

 

Od istog autora