REDOVNA TRIBINA U ORGANIZACIJI ASOCIACIJE ŽENA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK:
SRIJEDA 22. MAJ 2013. SA POČETKOM U 14:00 SATI U SALI MEDŽLISA U ZVORNIKU
TEMA:" FADILETI POJEDINIH KUR'ANSKIH SURA"
UVODNIČARKA: PROF. NERMINA BERBIĆ

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062