U Zvorniku živi nena Nezira. Sama, u skromnim životnim uslovima. Nezira je ipak zadovoljna i Bogu zahvaljuje svakodnevno. Iako je  daleko dva kilometra od džamije ona bar jednom dnevno dođe u džamiju da klanja u džematu.

Naša nena Nezira je ustrajna u tome već nekoliko godina. Saznavši za nenu Neziru naš prijatelj Rušdija iz New Yorka se odlučio za lijepu hediju u prehrambenim proizvodima. Ovih dana je ta hedija uručena. Nezira iako skromna, na licu joj se pokazalo zadovoljstvo, ali i zahvalnost na ovoj lijepoj hediji.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062