U povodu kulturno-vjerske manifestacije "Kaimijini dani" u Zvorniku, Organizacioni odbor raspisuje:

K O N K U R S
ZA NAJBOLJI PROZNI LITERARNI RAD
Teme rada su:
Za osnovne škole: "Velika srca vole, mala traže da budu voljena",
Za srednje škole: "Svaki dan traži da bude najljepši u našem životu"
Pravo prijave na konkurs imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Muftijstva tuzlanskog.
Radovi moraju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebnoj, zatvorenoj koverti dostavljaju rješenje šifri.
Radovi su razvrstani po kategorijama:
1. Radovi učenika osnovnih škola;
2. Radovi učenika srednjih škola.
Za tri najbolja rada iz svake kategorije, koje ocijeni poseban stručni žiri, Organizacioni odbor će dodijeliti vrijedne nagrade.
Učesnici konkursa trebaju svoje radove dostaviti najkasnije do srijede 30. aprila 2014. godine na adresu:
Muftijstvo tuzlansko (Za konkurs)
Turalibegova 39
75000 Tuzla
ili
Medžlis Islamske zajednice Zvornik
Svetog Save 55
75400 Zvornik
Na koverti u kojoj se šalje rad neophodno je naznačiti na koju se kategoriju odnosi.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062