Ovih dan su nastavljeni radovi na izgradnji porušene džamije Zamlaz u Zvorniku. Lijepi proljetni dani olakšavuju izvođenje planiranih građevinskih radova.

U džamiji su razvedene elektroinstalacije, ugrađena  stolarija, a počeli su radovi na zidanju munare. Takođe su obavljene pripreme za unutarnje malterisanje zidova.   Ako Bog da Zvornik će ukrasiti još jedan obnovljeni vjerski objekat.

alt

alt

alt

Datum, 13. 03. 2014.


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062