U Zvorniku su danas 7. juna 2007. godine počeli peti „Kaimijini dani“. Kulturno-vjerska manifestacija koja nosi ime velikog bosanskog alima, šejha, pjesnika, vakifa i dobrotvora Hasana Kaimije. Manifestacija ove godine bilježi mali jubilej i obogaćena je izdavanjem knjge Hifzije Suljkića „Sabrani tekstovi“, koja će biti promovirana na samom otvaranju manifestacije. Manifestacija će trajati do 10. juna sa bogatim kulturnim i vjerskim sadržajima.

U maloj sali Skupštine opštine Zvornik je održana press konferencija. Na konferenciji je govorio predsjedik SO-e Zvornik Šaban Redžić, koji je u ime opštinskih vlasti podržao održavanje ove manifestacije.

Program „Kaimijinih dana 2007“  je prezentirao Mustafa Muharemović. Ujedno je pozvao ljubitelje kulture i vjerskih skupova da posjete sve ovogodišnje daogađaje u okviru manifestacije.

Književnik Nijaz Alispahić, predsjednik žirija, je saopštio ime dobitnika ovogodišnje nagrade „Hasan Kaimija.“. Po mišljenju tročlanog žirija najbolja knjiga prijavljena na konkurs organizatora manifestacije, objavljena u 2006. godini je   roman „Tajna knjiga Endelusa“ autora Isnama Taljića.  Nijaz Alispahić je govorio  i o temi ovogodišnje manifestacije, a to je Kaimijini nasljednici.

U objektu Muzejske zbirke (kasina) u Zvorniku je otvorena izložba slika Ismeta Šehmehmedovića.  Nijaz Alispahić je govorio svoje stihove, povezujući zavičajne motive sa  njegove poezije sa izloženim slikama. Autor  se zahvalio  direktorici muzejske zbirke i osoblju, te svima koji su podržali ovu izložbu.

Izložbu je otvorio Sead Hambiralović dugogodišnji radnik na razvoju kulture u rodnom mu Zvorniku. On je doputovao iz daleke Švedske gdje danas živi da bi propratio i podržao ovu manifestaciju.

 

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062