April, vrijeme oživljavanja u prirodi. Subota 7. aprila 2007. godine  u naselju Memići nedaleko od Kalesije je vrijeme brige o mrtvima.

Skupilo se više od hiljadu ljudi i žena da klanjaju dženazu i isprate na ahiret svoje drage pobijene 1992. godine u nekoliko mjesta Podrinja. Dvadeset četiri tabuta ekshumiranih ostataka nevinih žrtava ljudske mržnje sakrivanih u više masovnih grobnica u okolini Zvornika, su dostojanstveno ispraćene, a porodice konačno našle mira svojim dušama.

Stotine nišana svjedoče o vremenu kada ljudski život i ljudska ličnost nisu imali nikakvu vrijednost i to samo zbog muslimanskog imena.

Šehidima Allahov rahmet i mir, a živima vječna opomena. 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062