Skupština Medžlisa je održana u subotu 24. febrara 2007. godine. Na skupštini je bilo prisutno 52 delegata od 62 koliko broji skupština Meežlisa. Na skupštini je bio prisutan i član Sabora IZ u BiH Senahid Hadžić, koji se obratio članovima skupštine i pažljivo pratio njen rad.

Skupština Medžlisa je radila po slijedećem dnevnom redu:

- Obraćanje gostiju
- Izvještaj o radu Medžlisa od 1.1.2005. do 31.12.2006.
- Plan rada Medžlisa za period 1.1.2007. do 31.12.2007.
- Plan budžeta medžlisa Zvornik za period 1.1.2007. do 31.12.2007.

Nakon četvorosatnog zasjedanja usvojen je izvještaj o radu Medžlisa Zvornik za period 1.1.2005. do 31.12.2006. Takođe je usvojen plana rada za period 1.1.2007. do 31.12.2007., ponuđen od Izvršnog odbora medžlisa i nekoliko dodatnih prijedloga. Plan budžeta medžlisa Zvornik za period od 1.1.2007. do 31.12.2007. je usvojen u ponuđenom tekstu, te usvojen novi način poslovanja Medžlisa Zvornik.

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062