U organizaciji „Evropskog pokreta u Bosni i Hercegivni“ u Šejkovićima je održana tribina pod nazivom „Bogastvo različitosti Bosne i Hercegovine.

Tribina je održana u Domu kulture u petak 16. februara sa početkom u 17:00 sati.

U ime organizatora prisutnima se obratio Predrag Praštalo. Moderator na tribini je bila Sabina Mujezinović iz Tuzle iz organizajie Evropski pokret u BiH.

Gosti izlagači su bili:

Svjetlana Taletović, novinarka „Slobodne Evrope“, Ivan Savinović, vjeroučitelj iz Šejkovića ispred Srpske pravoslavne crkve, Pavao Filipović iz Tuzle u ime Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Mustafa Muharemović, imam iz Zvornika ispred Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Redžo Seferović u ime Romske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Prisutni slušaoci na tribini su bili učenici srednjih škola iz Šejkovića, koji su svijim pitanjima učinili tribinu zanimljivijom i otvorenijom.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062