Na području Medžlisa, a na temeljima džamije na Diviču podignuta je pravoslavna crkva. Već duže vrijeme traju pregovori sa Srpskom pravoslavnom crkvom i lokalnim vlastima, pradstavnicima Ministarstva za ljudstka prava i predstavnicima međunarodne zajednice o njenom izmještanju.

Direktan susret predstavnika Islamske zajednice u sastavu Muftija tuzlanski, Husejn ef. Kavazović, Mustafa ef. Muharemović i Esad Hrvačić i Srpske pravoslavne crkve na čelu sa vladikom Tuzlansnko-Zvorničkim Vasilijem. Ispred međunarodne zajednice bio je visoki predstavnik Švarc Šiling. Na sastanku su bili i predstavnici Ministartva za ljudska prava BiH.

Na sastanku je dogovoreno da se pravoslvna crkva izmjesti sa temelja džamije, a da crkva dobije drugu lokaciju izvan naselja Divič.

Na sastanku održanom u vladičinom dvoru u Bijeljini 24. novembra 2006. godine su bili prisutni muftija Tuzlanski Husejn ef. Kavazović, vladika tuzlansko-zvornički Vasilije i ministar za ljudska prava Mirsad Kebo.

Na ovom sastanku je načinjen konačan dogovor o izmještanju crkve iz naselja Divič na novu lokaciju koja se nalazi u blizini naselja na obali jezera, na putnom pravcu Zvornik–Sarajevo. Trenutno je priprema potrebnih odluka od strane skupštine opštine Zvornik koja bi trebala donijeti odluke o dodjeli nove lokacije za pravoslavnu crkvu i vraćanje vakufskog zemljišta u vlasništvo IZ.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062