Zbirka pjesama ispisana vlastitom rukom autora Nijaza Alispahaća je promovisana u Sapni, a u okviru ovogodišnje manifestacije „Kaimijini dani“.

Promotori Atif Kujundžić i Hadžem Hajdarević su nadahnuto govorili o ovoj knjizi. „Ova Alispahićeva knjiga, čista je radost i ljepota bosanske duhovnosti i bosanskoga jezika koji čuva i koji obogaćuje biće bosanskog čovjeka kroz stoljeća i jednako će služiti na čast svome autoru i izdavaču“ riječi su Atifa Kujundžića.

Autor je lahko uspostavio lijepu komunikaciju sa publikom i kazivao stihove ove zavičajne zbirke koja je puna podrinjskih motiva. 

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062