Pjesnici koji su sudjelovali u programu Kaimijinih dana su posjetili škole i sa učenicima održali čas poezije.

Učenici u centralnoj školi „Sveti Sava“, područnoj  školi u Kula Gradu, srednjoj školi „Petar Kočić“, i MSŠ u Sapna su s ushićenjem pratili birane stihove za njihov uzrast poznatih književnika. Susret sa živim pjesnicima je svakako nesvakidašnji dan za učenike osnovnih i srednjih škola. Manifestacija „Kaimijini dani“ iz godine u godinu donose ovu radost našoj djeci.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062