U sklopu priprema za ovogodišnje „Kaimijine dane“,  Izvršni odbor manifestacije se danas satao u Islamskom centru u Zvorniku.

Na sastanku je razmatran  prijedlog plana i programa manifestacije. Nakon sadržajne i kvalitetne rasprave plan i program je izmjenjen i dopunjen, te su podijeljena konkretna zaduženja za nastavak priprema. Usvojena je dinamika medijske kampanje i nosioci aktivnosti. Takođe je usvojena radna verzija budžeta manifestacije i način prikupljanja sredstava kako bi se kvalitetno provele sve planirane aktivnosti i sadržaji. Predloženi plan i program je značajno bogatiji nego prethodnih godina. Očekivati je da će ljubitelji kulture od 04. do 07. juna ove godine imati prilike uživati u bogatim sadržajima ove manifestacije,

Izvršni odbor manifestacije „Kaimijini dani“ za naredne četiri godine  će djelovatu u sastavu: Mustafa Muharemović – predsjednik, Nurija ef. Čikarić, Edib Kravić, Ševko Sulejmanović, Mehmed Pargan, Hasan Omerović, Munir Kahrimanović, Amer Redžić, Mustafa Hadžić i Samir Palić.

četvrtak, 19.03.2009.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062