U Islamskom centru u Zvorniku dana 13. maja 2009. je održan sastanak Organizacionog odbora za obavljanje kolektivne dženaze u Memićima i obilježavanje godišnjice stradanja na području opštine Zvornik. Dženaza će biti obavljena 01. juna 2009. godine u Memićima nakon podne-namaza.

Na sastanku su prisustvovali članovi Organizacionog odbora i nosioci poslova u pododborima: Husein ef. Kavazović, Muftija tuzlanski (Predsjednik organizacionog odbora), Ahmet Grahić, Mustafa Muharemović, Nurija Čikarić, Began Karić, Amer Redžić, Mehmed Pargan, Mujo Hadžiomerović, Murat Hurtić, Ilijaz Miralemović, Nurdin Grahić, Senaid Alić, Hakija Smajlović.

Usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka, a zatim su podnešeni izvještaji pododbora o tekućim pripremama. Konstatovano je da je do sada identifikovano četrdeset i jedno tijelo i spremno za dženazu, ali broj nije konačan jer je predvišena još jedna identifikaciija prije dženaze.

Predstavnici pododbora su iznijeli izvještaje o obavljenim pripremama, dali konkretne prijedloge za pripreme i način njihove realizacije.

Doneseni su konkretni zaključci i zaduženja, te zakazan naredni sastanak.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062