Po programu vjersko-kulturne manifestacie "Dani Hasana Kaimije" dodjeljuje se Plaketa za životno djelo prema odluci Organizacionog odbora . Takođe se dodjeljuje nagrada "Hasan Kaimija za najbolju objavljenu knjigu u 2008., na osnovu prijava na objavljeni oglas.

Ovogodišnji dobitnik Povelje za životno djelo „Hasan Kaimija“ po odluci organizaionog odbora je  dr. Muhamed Huković.

Dr Muhamed Huković rodio se u Čajniču 6. maja 1922. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, Šerijatsku gimnaziju u Sarajevu. Po završetku gimnazije upisao se na Višu islamsku šerijatsko-teološku školu (rang fakulteta). Zbog njenog ukidanja 1945. završio je tri godine studija. Godine 1946. upisao se na Filozofski fakultet u Zagrebu – studij slavistike i diplomirao 1952. godine. Radio kao nastavnik u Zagrebu, na šumarskoj školi u Banjoj Luci, Ženskoj gimnaziji u Sarajevu i Zubotehničkoj školi kao direktor. Kao prosvjetni savjetnik Prosvjetno-pedagoškog zavoda u Sarajevu penzionisan 1985. godine.

Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Književni rad Alije Sadikovića“, a doktorsku tezu „Alhamijado književnost i njeni stvaraoci“ odbranio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

I poslije prekida radnog odnosa aktivno učestvuje u radu u Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, te u Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektulaca. Dvije godine rukovodio izradom Bošnjačkog biografskog leksikona. Kao predavač učestvuje gotovo na svim naučnim skupovima iz oblasti književnosti i jezika.

Knjige:

-          Alhamijado književnost i njeni stvaraoci, Sarajevo, 1986.

-          Život i djelo muderisa Alije Sadikovića, Sarajevo, 1987.

-          Muhamed Hevai Uskufi, (koautorstvo), Tuzla, 1990.

-          Zbornik alhamijado književnosti, Sarajevo, 1977.

-          Zaboravljena baština, Zagreb, 1993.

-          Vino u bošnjačkoj književnoj tradiciji, Sarajevo, 2000.

-          Na izvorištima bošnjačke baštine, Sarajevo, 2002.

-          Bosanski jezik – državotvorni element Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007.

Veliki broj radova objavio je u raznim listovima i časopisima. Preko 50 godina akivno je učestvovao u trezvenjačkim društvima, odnosno u Savezu protiv alkoholizma i drugih toksikomanija, obnašajući rukovodne dužnosti u republičkim i saveznim organima.

 

Žiri za izbor nagrade „Hasan Kaimija“ za ovu godinu  na osnovu konkursa koji je objavljen za najbolje objavljeno djelo u 2008. godini  iz oblasti književnosti i znanosti, a koje prvenstveno, uz najviše književnoestetske, odnosno znanstvene standarde, afirmira  duhovne i humanističke vrijednosti je predložio uži izbor knjiga. Na tom spisku se nalazi pet naslova:

  1. Karić Enes, Crni tulipan, Tugra, Sarajevo 2008.
  2. Ključanin Zilhad, Švedsko srce moje majke, Zenica/Tuzla, 2008.
  3. Sinanović Mirsad, Roman o Ajvazu, Planjax, Tešanj 2008.
  4. Spahić Vedad, Prokurustova večernja škola, Bosna ars, Tuzla 2008.
  5. Talić Amir, Vraća se kući bosanski kralj, Bosanska riječ, Tuzla 2008.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062