U nedjelju18. šabana 1430/9. avgusta 2009. godine u džematu Kovačevići je održana svečanost hatmi polaznika mektebske nastave. U prepunoj džamiji polaznici mekteba njih desetoro je pokazalo zavidno znanje u poznavanju vjerskih propisa i učenja Kur'ana.

Mladi imam Ahmed ef. Memić je napornim radom u mektebu osposobio ovu grupu učenika da samostalnu uče u Kur'anu. Suljić Eldar, sin Fahrudina i Elvire, Suljić Ermin, sin Izeta i Senije, Kahrimanović Meldis, sin Zehrudina i Azemine, Suljić Maida, kći Sejfudina i Dženete, Kahrimanović Emina, kći Muzijeta i Fatime, Kahrimanović Elmedina, kći Zije i Zijade, Hodžić Eldina, kći Džemila i Nure, Kahrimanović Zehrina, kći Muzijeta i Senije, Hodžić Advija, kći Mirsada i Hamide i Kahrimanović Fahreta, kći Fahrudina i rahmetli Jasmine su dobili diplome o položenoj prvoj hatmi.

Na kraju progrma glavni imam medžlisa Nurija ef. Čikarić je održao prigodni vaz i ukazao na značaj učenja Kur'ana. Diplome je uručio predsjednik Medžlisa Mustafa Muharemović, a hedije za učenike mutevelija Kahrimanović Kemal. Na kraju je mutevelija u znak zahvalnosti uručio prigodnu hediju imamu, a to su učinili i svršenici hatme. Ahmed ef. Memić se zahvalio djeci i njihovim roditeljima na uloženom trudu i naporu da djeca postignu ovaj uspjeh, a džematu na podršci da se ova svečanost održi. Bila je ovo prva hatma u ovom džemati nakon održane davne1948. godine.

 

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062