U srijedu 04. novembra 2009. godine sa početkom u 14:00 sati u sali Općinskog vijeća Sapna u Sapni će biti održana javna tribina. Gost uvodničar naš poznati daija i vaiz hafiz Sulejman Bulgari. Organizator Mladi SDA Sapna.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062