Javna tribina: u subotu 6. februara 2010. godine sa početkom u 16:00 sati u Islamskom centru u Zvorniku. Gost tribine doc. dr. Izet Šabotić, direktor JU Arhiv Tuzlanskog kantona i profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Tema tribine: "Nacionalno pitanje kod Bošnjaka"

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062