Predstavnici Islamskih informativnih novina „Preporod“ upriličili su promociju lista imamima Medžlisa Islamske zajednice Zvornik. Promocija je održana u utorak 2. marta 2010. godine. Gosti su bili novinar Salih Smajlović i šef marketinga Hasan Mujić.

 

Povod za ovaj skup je agilnost imama našeg Medžlisa u proteklom periodu na stalnom povećanju broja pretplatnika. Salih Smajlović je prezentirao historijat novine koja kontinuirano izlazi od septembra 1970. godine, te da se štampao u ratu na četiri lokacije. Takođe je iznio podatak da je u Preporodu pisalo preko 2000 novinara i saradnika.

alt

Hasan Mujić je govorio o naporima izdavanja lista  i pokrivaju osnovni troškovi štampanja i distribucije. U nastavku u otvorenom razgovoru je bilo govora o sugestijama na što kvalitetniju uređivačku politiku, te o daljnjem povećanju pretplatnika na području Medžlisa.

alt

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062