Približavanje datuma održavanja manifestacije „Kaimijini dani“ u 2010. godini intezivira rad svih organa ove manifestacije. U srijedu 28. aprila 2010. održan je sastanak Programskog odbora.

Programski odbor je raspravljao o bitnim pitanjima za kavlitetne pripreme i održavanje manifestacije. Razmatrano je pitanje dodjele nagradu „Hasan Kaimija“ za životno djelo i predložena imena kandidata Organizacijskom odboru.

Takođe je bilo govora o poboljšanju oglasa za  dodjelu nagrade za objavljenu knjigu. U okviru rasprave o poboljšanju i inovacijama u programskim sadržajima predloženi su korisni zaključci.

Važna ovog ideja ovog skupa je osnivanje fondacije „Hasan Kaimija“  u okviru koje bi se realizirali značajni projekti na planu istraživanja, poticanja obrazovanja i razvoju kulture.

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062