Polaganje kamena temeljca i početak gradnje džamije u Skočiću. Svečanost će biti upriličena u subotu  17. ševvala 1431.h. g.  odnosno 25. septembra 2010. godine.

 

Planirani protokol svečanosti:

13:00 sati podne-namaz

13:30 sati simbolični početak radova na džamiji

13:45 sati dova

Radovi na obnovi džamije će odmah početi, a ugovoreni su radovi do ploče na magfilu, što bi trebalo biti urađeno do zime.

Pomoć obnovi džamije se može uplatiti kod članova Građevinskog odbora u Skočiću, na blagajni Medžlisa Islamske zajednice ZVornik, te na račun

NLB Tuzlanska banka, filijala Sapna, broj: 1322900310531445, sa naznakom za džamiju u Skočiću.

 Za uplate iz inostranstva, to možete uraditi na slijedeći način:

Račun broj: 1322900310531445,

na ime: Medžlis Islamske zajednice Zvornik, kod NLB Tuzlanska banka, filijala Sapna, sa naznakom za džamiju u Skočiću.

BENEFICIARY: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ZVORNIK

ACC No. 4209879010005, NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, FILIJALA SAPNA

SWIFT CODE: TBTUBA 22 AG FRANKFURT DEUTSCHLAND BANK

alt

 

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062