Stručno usavršavanje imama medžlisa Islamske zajednice Zvornik je važan segment u cilju kvalitetnijeg rada u džematima. Danas je u Sali Medžlisa održana seminar na temu D”Društveni aktivizam”.


Seminar je održan uorganizaciji Muftijstva tuzlanskog i Centra za lično i profesionalno usavršavanje iz Sarajeva. Predavači na seminaru su bili Bekir ef. Šabić, zamjenik Muftije tuzlanskog i Ismet Purdić. Potom je imamima predstavljeno nastavno pomagalo harfodar, koje će pomoći boljem i lakšem savladavanju kur'anskog pisma u mektebu.


alt


Na veoma zanimljiv i atraktivan način su predstavili ideje i mogućnosti aktivnijeg rada imama u džematima. Imami našeg Medžlisa aktivno aktivno su učestvovali na današnjem edukativnom skupu i ovladali novim vještinama koje će im koristiti u veoma odgovornoj uluzi koju imaju.

alt

alt

Utorak, 10. maj 2011.

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062