U okviru priprema za kolektivnu dženazu za trideset pet strijeljanih bošnjaka Snagova 29. aprila 1992. Danas je u Tuzli održana press konferencija. Novinaru su od članova Organizacionog odbora upuznati o posljednjim ispraćaju civilnih žrtava zločina.

Hazim Karić je novinare upoznao sa užasnim zločinom počinjenim 1992. godine u Snagovu. Mustafa Muharemović je govorio o organizaciji kolektivne dženaze, a Nedim Ćivić je pozvao nadležne institucije da do kraja dovedu istragu po ovom pitanju. Svjedok događaja Zlatija Mujanović , koja je uspjela pobjeći sa strijeljanja opisala je događaj.

alt

U srijedu 27. Jula u snagovu će biti klanjana dženaza:

 1. Keupinac (Smajo) Himzo 1935.
 2. Krupinac (Mehmed) Hatija 1933.
 3. Krupinac (Himzo) Senudin 1963.
 4. Krupinac (Haso) Azra 1964.
 5. Krupinac (Senudin) Mirza 1987.
 6. Krupinac (Himzo) Idriz 1966
 7. Krupinac (Haso) Sadija 1968.
 8. Krupinac (Idriz) Alen 1989.
 9. Dogić (Osman) Šeća 1949.
 10. Dogić (Sulejman) Mehdin 1968.
 11. Dogić (Sulejman) Zada 1977.
 12. Dogić (Selim) Fatima 1971.
 13. Dogić (Mehdin) Meliha 1991.
 14. Dahalić (Ramo) Hasnija  1945.
 15. Dahalić (Ibrahim) Sead 1965.
 16. Dahalić (Pašan) Džemka 1965
 17. Dahalić (Sead) Semir  1989.
 18. Dahalić (Mujo) Mujesira 1939.
 19. Dahalić (Avdulah) Hamdija 1965.
 20. Dahalić (Hamdija) Esad 1989.
 21. Krupinac (Smajo) Senija 1959.
 22. Krupinac (Osman) Mirsad  1977.
 23. Krupinac (Osman) Mirnes  1985.
 24. Mujanović (Osman) Derva 1932.
 25. Mujanović (Advija) Ismeta 1953.
 26. Mujanović (Muharem) Edina 1977.
 27. Ibrahimović (Husein) Mehmed 1936.
 28. Ibrahimović (Husein) Husejn 1945.
 29. Salihović (Ramo) Ramiz 1956.
 30. Salihović (Ramo) Hatija 1953.
 31. Ibrahimović (Ibrahim) Fahira 1974.
 32. Ibrahimović (Ibrahim) Mešan  1979.
 33. Krupinac (Mustafa) Aiša 1938.
 34. Krupinac (Salkan) Hajrudin 1960.
 35. Krupinac (Redžo) Reif 1960.

alt

Dana, 25. jula 2011. godine

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062