U subotu 10. septembra 2011. godine počela je nova mektebska godina.  Do mjeseca juna polaznici mekteba će sticati nova znanja i navike o svojoj vjeri. Lijepo je bilo vidjeti razdraganu djecu ispred mekteba i džamija.

Na području Medžlisa Islamske zajednice Zvornik u preko četrdeset mekteba okupila se djeca u mektebskim učionicama da sa muallimima upoznaju vrijednosti islama. U nekoliko mekteba su načinjena značajna poboljšanja u prostoru i nastavnim pomagalima.

alt

U mektebu džamije Begsuja u Zorniku djeca su obradovana prvi dan mektebske godine hedijom od Suade Mulahusejnović koja je poklonila djeci čokolade. Takođe će svi polaznici ovog mekteba dobiti besplatne udžbenike zahvaljujući prijateljima naše djece, koji za dušu svoje supruge i majke darovaše sredstva  u tu namjenu.

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062