Višegodišnji napori na obnovi porušenih vjerskih objekata dali su značajne rezultate. Kako je obnova u završnoj fazi započelo se intezivno na poslu rješavanja pitanja vakufske imovine. U tom cilju u posljednje vrijeme advokat koji zastupa vakufsku direkciju Esad Hrvačić u dva navrata je posjetio Medžlis  Islamske zajednice Zvornik.

 

Predsjednik i sekretar Medžlisa su obavili dogovore sa g. Hrvačićem po pitanju rješavanja svih otvorenih pitanja u cilju rješavanja manjkavosti u imovinsko-pravnim poslovima vezanim za vakufsku imovinu, te njeno stavljanje u službu rada Islamske zajednice.

alt

Sačinjeni su konkretni zaključci, te dogovorena dinamika rješavanja ovih pitanja. Tokom boravka 18. januara 2012. sačinjen je predugovor za preuzimanje nekretnina vakufa Denišlić.

alt

Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062