Danas je u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Zvornik obavljeno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Četvoro studenata sa područja Medžlisa islamske zajednice Zvornik Avdić (Avdije) Almir, Hodžić (Rašid) Rijad , Grahić (Halče) Demir i Memić (Ibrahim) Izudin dobitnici su stipedija koje Medžlis dodjeljuje svake godine. Stipedinsti će dobiti po hiljadu konvertibilnih maraka do kraja akademske godine.


alt

Stipendisti su u razgovoru sa sekretarom i predsjednikom Medžlisa izrazili zahvalnost za pomoć i podršku njihovu školovanju. Predsjednik medžlisa se interesovao o toku školovanja i problemima s kojima se susreću.

alt

alt

Datum, 30. mart 2012.



Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062