Pitanje vakufske imovine je veoma značajno u radu organa islamske zajednice. Prema planu rada medžlisa islamske zajednice Zvornik za naredni period vakuf zauzima značajno mjesto. U cilju realizacije planova danAs je u Sali Medžlisa održan seminar o vakufu.


Odlomak iz Kur’ana je proučio Mehmed ef. Šahmanović, imam iz džemata Donji Križevići. Glavni imam Medžlisa Nurija ef. Čikarić je uputio podršku radu ovog skupa. Uvod o važnosti vakufa i ovog seminara dao je predsjenik Medžlisa Mustafa Muharemović, koji je ujedno bio i moderator.

alt

O pravnim i normativnim pitanjima vakufa u okviru islamske zajednice i važnosti vođenja uredne evidencije govorio je pravnik Muftijstva tuzlanskog Muamer Zukić. Takođe je pozvao prisutne aktiviste da se uključe u izradu projekata za unapređenje vakufske imovine.

alt

Jusuf ef. Mehuljić , imam i član Izvršnog odbora Medžlisa Srebrenik je govorio o mogućnosti prozvodnje voća na vakufskom zemljištu. Prezentirao je  korisna iskustva oko formiranja voćnjaka.

Nusret Šerifović, direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzla i člana Izvršnog odbora Medžlisa Srebrenik uputio je dosta savjeta oko izrade programa za proizvodnju na vakufskom zemljištu. U toku trajanja seminara bilo je veoma korisne i sadržajne diskusije i pitanja. Prisutni imami i predsjednici džematskih odbora stekli su korisna znanja koja će koristiti u budućem naporu za bolje iskorištavanje vakufskog potencijala na području Medžlisa islamske zajednice Zvornik.

alt

Datum, 24. april 2012.


Islamski centar

  Objekat centra  ima tri etaže. Suteren je ukupne površne 119,37 kvadrata, prizemlje 122,88 kvadrata i sprat 146,41 kvadrat. 

MEDŽLIS IZ ZVORNIK

U Zvorniku: U Sapni:
ul. Svetog Save 55
75400 Zvornik
tel: + 387 56 214 340
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
+ 387 35 597 062