DŽEMAT DRINJAČA

Džemat Drinjča ima dugu historiju vjerskog života. Na području ovog džemata je najstarija džamija na našem području u tvrđavi Kušlat. Gradnja džamije se vezuje za vrijeme sultana Mehmeda Fatiha. Prema dostupnim podacima postojala je i džamija u samom naselju Drinjača. Džamija se nalazila u poljima Drinjače koja su potopljena gradnjom hidrocentrale u Zvorniku. Džamija je sagrađena 1920. godine, a potopljena 1954. godine.

Godine 1969. je pokrenuta akcija za izgradnju džamije gdje se danas nalazi. Vakif zemljišta za ovu džamiju je porodica Osmanović Sulje. Džamija je završena i svečano otvorena 1973. godine. Prije gradnje džamije vjerski obredi su obavljani u mektebu u naselju Bajramovići. Mekteb je postojao i u naselju Kostijerevo još prije Drugog svjetskog rata, a temeljito renoviran1967. godine. Najstariji mekteb u Kostjerevu se nalazio u naselju Dautovići. Godine 1990. je dobivena građevinska dozvola za gradnju džamije na  temeljima mekteba. Gradnja je počela 1991. godine. Temelji ove građevine su očuvani i očišćeni od ruševina. U naselju Pahljevići započela je izgradnja mekteba 1991. godine. Obnova je nastavljena nakon povratka stanovnika svojim kućama, a svečano otvoren 2008. godine. Vakifi za ovaj mekteb je porodica Mustafić.

U džematu Drinjača službovali su sljedeći imami: Hašim ef. Hodžić iz Pobuđa do 1975., Hasan ef.Huseinović iz Maćeha, Sulejman ef. Sulejmanović iz Tekije,  Mehmed ef. Kurtić, Mustafa ef. Gobeljić, Amir ef. Memić, Bekir ef. Šabić, Muhamed ef. Čikarić, Mevludin ef. Mehmedović i Muhamed ef. Mehmedović.

Muslimani Drnjače su 1992. godine protjerani, 110 muškaraca i žena je ubijeno pred domom u Drinjači. Među ubijenim je bila i supruga Hajre Efendića TV mehaničara Marija.

Ovom džmatu pripadaju sljedeća naselja: Drinjača, Sopotnik, Kostijerevo i Pahljevići. Imamsku dužnost obavlja Muhamed ef. Mehmedović, rođen 02. novembra 1981. u Zvorniku. Osnovnu školu do četvrtog razreda pohađao u Drinjači, a završio u izbjeglištvu u Tuzli. Behrambegovu medresu u Tuzli završio 2001. godine. Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu završio 2010. godine. Službovao kao imam Bijele džamije u Srebrenici i bio v.d glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica 2002 i 2003. godine. U periodu 2004-2006 bio pomoćni imam BIKC Bošnjaka u Berlinu. Od 2007. godine radi na mjestu imama u Drinjači.

Od istog autora