DŽEMAT ĐULIĆI

Imam u džematu Đulići je Zijad ef. Hasanović, rođen 01. marta 1979. godine u Čelišmanima kod Zvornika. Do šestog razreda osnovnu školu pohađao u Petkovcima, a završne razrede u Sapni.

Gazihusrevbegovu medresu u Sarajevu završio 2000. godine. Radio kao imam u džematu Kovačevići Medžlis Islamske zajednice Zvornik i predavao vjeronauku o osnovnim školama. Od 10. avgusta 2002. godine obavlja imamsku dužnost u džematu Đulići i uporedo predaje vjeronauku u osnovnim školama Desanka Maksimović i Petar Kočić na području opštine Zvornik.

Džemat Đulići je bio u sastavu džemata Kozluk do izgradnje džamije 1967. godine. U naselju Đulići  je postojao mekteb od 1933. godine. U tom mektebu su učila djeca i klanjali se dnevni namazi. Gradnja džamije je počela 1963. a svečano otvorena 1967. godine, od kada egzistira kao zaseban džemat. Zemljište za džamiju je uvakufila Terzić (Bajre) Pemba, a njen mezar se nalazi u haremu džamije.

Džamija u džematu je srušena 1992. godine, a prije rušenja je u njoj bio logor. Ispred džamije je ubijen Lolić hadži Hasan koji je rođen 1904. godine. Kamen temeljac za obnovu džamije je položen 31. maja 2002. godine, a svečano je otvorena 16. avgusta 2008. godine. Na otvaranje džamije su govorili: Zijad ef. Hasanović – imam džamije, Omer Selimović – za Građevinski odbor, Nurija ef. Čikarić – glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, Husein ef. Kavazović – muftija tuzlanski i Mirsad ef. Mahmutović – izaslanik reisu-l-uleme. Džamiju je otvorila hadži hanuma Hurija Bekrić, a njeni sinovi su bili najveći donatori u obnovi džamije. U okviru svečanosti je otkriveno šehidsko obilježje.

U okviru džematua rade mektebi u naseljima: Tršić, Mrakodo, Ćelišmani, Kučić Kula i Lupe. U džemat Dulići  spadaju sljedeća naselja: Đulići, Radava, Durakovići, Bijeli Potok, Čelišmani, Mahmutovići, Mrakodo, Kučič Kula, Tršić, Tahići, Grebe, Dardagani, Lupe, Hamzići, Hajdarevići i Ramići.

U džamtu su djelivali imami: Hrustan ef. Hrustić, Agan ef. (Avde) Ahmetović, Hasan ef. Okanović, Ibro ef. Grahić, Juso ef. Lupić, Hasan ef. Smajlović, Suljo ef. Memić i Nusret ef. Tabaković.

Od istog autora