ROĐENJE POSLANIKA A.S.

ROĐENJE  POSLANIKA  A.S.

Nalazimo se u mjesecu Rebiul evvel, 1436, godine. Iako, većini je današnji dan poznat kao prvi Januar, dan poslije najluđe noći, dan u kome će možda biti repriza slavlja ili čega već drugog. Mi ćemo pokušati da kroz ovu emisiju koja je samo dva dana prije datuma koji odgovara danu rođenja našeg Poslanika a.s. daleke 571, da kažemo koju riječ o samom rođenju , o događaju koji je obilježio tok istorije, koji je značio početak novog doba za čovječanstvo, koji je bio obznanjenje istine najavljene u ranijim objavama i govorima ranijih Poslanika. O događaju koji je donio i neke od fizičkih  išareta a značili su samo jedno – rođen je Ahmed. Na ovu temu je teško kazati nešto što već nismo čuli, što već nije kazano ali, pokušat  ćemo bar ponoviti neke od vijesti o rođenju posljednjeg Allahova Poslanika  as.
Doista je April mjesec te 571 godine po miladu, bio dan koji će posebnim slovima biti upisan u historiji. Rođeno je dijete koje će pokazati ljudima vrijednost života, ljepotu robovanja samo Jednome Bogu, ljepotu dogovora, ljepotu praštanja, ljepotu porodice u kojoj se rodi žensko dijete, ljepotu vladavine koja je u ime Allaha Uzvišenog. Doista je nakon njegovog rođenja nastupilo novo doba. Doba u kome Allah Uzvišeni odgaja i priprema čovjeka za misiju Poslaničku, za objavu- riječ Allahovu, da je obznani i pojasni ljudima. Iz tog je odgoja stasao Muhammed Eminin, onaj  iza kojeg bi još dok je dijete bio, šaputale majke u Meki i govorile; Blago li i mrtvoj Emini, šta je iza sebe ostavila.
I tačno, obznanila se najava koju je donio Isa as kada je kazao da je došao da najavi Poslanika koji će doći poslije njega i čije će ime biti Ahmed. Pojavio se rezultat dove Ibrahima as upućene nakon što je sa sinom Ismailom obnovio Kjabu i molio ;„Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i  mudar.“(Bekara,129.)                                                                                                                       

Uzvišeni Allah o Muhammedu a.s. kaže:

''Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.'' (Ali Imran, 164.)

Muhammed a.s. je odziv i uslišenje Ibrahimove i Ismailove dove.
Pripovijeda se također, da su se pri rođenju Muhammeda a.s. desili neki čudni događaji u svijetu, koji su bili predznaci njegovom poslanstvu: srušilo se četrnaest tornjeva sa Kserksovog dvorca u Perziji, ugasila se vatra koju su vijekovima obožavali farizejci u Indiji i srušile se crkve oko jezera Savit, nakon što ono presuši.
Kolika je radost  za planetu bio dolazak Muhammeda as  dijelom govori i predaja o Ebu Lehebu osvjedočenom kjafiru, o kome je i Kur'an izrekao stav da će u vatru džehenemsku.  Naime,rekao je šejhu-l-kurai El-Hafiz ebul-Hajri ibn el-Džezeri, neka mu se Allah smiluje:
"Viđen je Ebu-Leheb u snu poslije smrti, pa mu je rečeno: 'Kavko ti je stanje?' Rekao je: 'U vatri sam. Samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode između moja ova dva prsta, i to količine koliko je vrh kažiprsta, a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe, kad me je obradovala radosnom viješću da se je rodio Muhammed, sin moga umrloga brata, i što ga je Suvejba dojila'. Kazivanje o Ebu-Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe su zabilježili Buhari, Ismaili i Abdurrezak.
U Buharijevom «Sahihu» je zabilježeno:
"Rekao je Urve: 'Suvejba je robinja koja je bila u Ebu-Lehebovom vlasništvu te ju je Ebu-Leheb pustio na slobodu. Ona je dojila Muhammeda, ‘alejhis-selam. Kad je umro Ebu-Leheb, neki članovi njegove rodbine su ga vidjeli u snu u lošem stanju, pa mu je rečeno: 'Kako ti je?' Rekao je: 'Nejmam nikako mira. Jedino se zbog Suvejbe, koju sam pustio na slobodu, napajam malom količinom vode', te je pokazao vrh kažiprsta, 'i toga dana mi se kazna ublažava; to je ponedjeljkom', a to je zato što je bio ponedjeljak kad je Suvejba obradovala Ebu-Leheba viješću o Muhammedovom rođenju te ju je on oslobodio".

Cijenjeni bosanski alim, Fejzulah ef. Hadžibajrić o rođenju je napisao kojeg ne bi bilo lijepo cijepati te ga citiramo u cjelosti;
„12. rebiul-evve1a padao je prije četrnaest viekova na 20. travnja. Te noći, uoči ponedjeljka, u mahali Hašimovića u starom gradu Meki rodio se Muhamed SalIal-lahu alejhi ve sellem! Kuću, u kojoj se rodio Muhamed a. s. ljubomorno su čuvali islamski vladari. Jedno vrieme ovom je kućom raspolagao Muhamed ibn Jusuf Es-Sekafi, brat čuvenog Hadž-džadža. Ibrahim Hakki kaže da neki historičari tvrde, da je u ovoj kući rođena i Muhamedova kćerka Hazreti Fatima. Osim ove kuće još je bila čuvena i kuća Ummihane, odakle je bio početak Mi' radža. Znamenita Zubejda, žena slavnog halife Harun el-Rešida, osobito se starala da se ove kuće očuvaju. Tako su dugo čuvane i popravljane, a hadžije su ih zijaret činili u želji da vide ta mubarek-mjesta.
Seid Kjarzuni u svom Mevludu pripovieda: »One noći, kada se rodio Muhamed a. s., posjetila je ugledna mekanska žena Šifâ Muhamedovu majku Aminu. Amina je pričala Šifi: Tegobe i muke kao trudna nijesam uobće osjećala. Na snu sam vidjela, gdje me neko doziva i kaže mi: Amina, treba da znaš, da ti nosiš najboljeg čovjeka. Kad ga rodiš, nadij mu ime Muhamed. - Čula sam i jedan težak glas. Kad sam pogledala na stranu, odakle je glas dolazio, ugledala sam jednu bielu pticu, koja me dotače svojim krilima. I, za čudo, toga časa nestade kod mene onog prijašnjeg straha. U času kad sam se porodila vidjela sam kako oko mene blista svjetlo. Sve oko mene kupalo se u svjetlu.
Hazreti Amina je takoder pričala i slijedeće:
»Mnoga sam čuda u zanosu vidjela kod porodaja... Osjetila sam vrućinu i žeđ. Meleki su mi odmah dali čašu šerbeta, koje sam popila. Bilo je slatko i ukusno. Iza toga sam u cielom tielu osjetila naročitu ugodnost. Zatim sam ugledala lijepe djevojke, slične djevojkama iz plemena Abdi Menaf, kako prema meni idu i okružuj u me. Sve oko mene bilo je zastrto prekrasnom dibom, Gledajući sve ovo bila sam kao izvan sebe. Sve mi se klanjalo i odavalo mi počast. Vidjela sam i tri meleka sa bajracima. Jedan bajrak postavili su na istoku, drugi na zapadu, a treći na krovu od Ka'be. U tome času sam se porodila.
Čula sam kako meleki govore:
»Muhamede, čestitamo! Sve liepe i plemenite ćudi i sve riznice znanja Tebi su poklonjene«. Diete moje je upravilo pogled prema nebu i tamo gledalo.
Ovo sretno rođenje dogodilo se u ranu zoru. Sve je amberom mirisalo. Cio svemir je plivao u veselju. Sve se veselilo što je došao na sviet ovaj Božiji odabranik.
»Tvoj dolazak na ovaj sviet je milost Božja - jâ Resulallah! Istinski tumač Božijih blagodati Ti si - ja Resulallah! Nebo, zemlja, sunce i sav svemir - Tebi služe. U kratko, lskonska tajna Ti si - jâ Resulallah!«
U času, kada se rodio Hazreti Pejgamber njegov djed Abdulmuttalib bio je kod Kabe. Zadubljen u molitvu čuo je glas: »Abdulmuttalibe, muštuluk! Tvoja, nevjesta Amina rodila je diete, koje će donieti sreću i spas cielom čovječanstvu!« Čim je starac čuo ovaj glas, okrene kući: Jedva je čekao da vidi novorodenče. Čim je djed unišao Amini, opazio je, da na njenom čelu nema više onog svjetla, koje je bilo dok je bila noseća; to je svietlo sjalo sada na čelu njena sina, njegova pravog vlastnika. Amina je ispričala svom svekru sve što se s njom dogodilo prilikom porođaja, a i starac je njoj kazao, šta je čuo kod Ka'be. Kada je ugledao svjetlo lice Božijeg Poslanika i nûr, koji je sjao na njegovu čelu, ostao je zapanjen. Sa velikim strahopoštovanjem poljubio je diete i u zagrljaju ga odnio put Ka'be.
Nakon što je sa djetetom obišao oko Ka'be i Bogu se pomolio i zahvalio, što mu je dao ovako krasnog unuka, povratio se kući i diete predao sretnoj majci. Preporučio je svojoj čeljadi da dobro paze na diete.
U čast rodenja svog milog unuka zaklao je Abdulmuttalib kurbana i priredio veliku gozbu. Po Božjoj uputi djetetu je nadio ime Muhamed.
Salal-lâhu alejhi ve sellem!

Meho ef. Hasanović

Od istog autora

 • LJUBAV PREMA DOMOVINI

  LJUBAV PREMA DOMOVINI

  Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Salavat i selam neka su na našeg poslanika Muhammeda, negovu p...

  Mar 11, 2015

 • VAŽNO OBAVJEŠTENJE

  Važno obavještenje

  Obavještavamo vas da je zbog vremenskih neprilika MEVLUD u džematu Nezuk koji je bio zakazan za subot...

  Mar 06, 2015

 • ROĐENJE POSLANIKA A.S.

  ROĐENJE  POSLANIKA  A.S.

  Nalazimo se u mjesecu Rebiul evvel, 1436, godine. Iako, većini je današnji dan poznat kao prvi...

  Dec 30, 2014

 • U SUSRET REBIUL-EVVELU

   U SUSRET  REBIIUL EVVELU     


  Hvala Allahu  Uzvišenom koji je u Svojoj Knjizi rekao : 
  إِنَّ ع...

  Dec 30, 2014

 • Predavanje na temu ODGOJ DJECE U ISLAMU

  U organizaciji Asocijacije žena Medžlisa IZ Zvornik u nedjelju 01.decembra 2013.godine će se u džamiji u Kozluku poslije podne nama...

  Nov 27, 2013

Povezano