Džemati našeg Medžlisa

DŽEMAT JOŠANICA

U džematu Jošanica predaja o vjerskom životu se veže za dvadesete godine dvadesetog stoljeća, kada je sagrađen mekteb  u naselju Mahala. Zemljište za gradnju mekteba  je uvakufio Rahman Ahmetović.

DŽEMAT DRINJAČA

Džemat Drinjča ima dugu historiju vjerskog života. Na području ovog džemata je najstarija džamija na našem području u tvrđavi Kušlat. Gradnja džamije se vezuje za vrijeme sultana Mehmeda Fatiha.

DŽEMAT KLISA

Imam u džematu Klisa je Senajid ef. Alić, rođen 24. aprila 1976. godine u Klisi. Osnovnu školu završio 1990. u Petkovcima. Gazi Husref-begovu medresu upisao u školskoj 1990/91. Imamsku dužnos u Klisi obavlja od 1999. godine.

DŽEMAT ĐULIĆI

Imam u džematu Đulići je Zijad ef. Hasanović, rođen 01. marta 1979. godine u Čelišmanima kod Zvornika. Do šestog razreda osnovnu školu pohađao u Petkovcima, a završne razrede u Sapni.

DŽEMAT SAPNA

Džemat Sapna gravitira istim područjem kao mjesna zajednica Sapna, a čini ga nekoliko mahala gusto zbijenih kuća na putnoj komunikaciji Zvornik – Teočak – Lopare - Brčko na dvadesetom kilometru od Zvornika.

DŽEMAT ZVORNIK

Imam u Zvorniku je Mustafa Muharemović, rođen 6. februara 1961. godine u Donjoj Kamenici. Osnovnu školu je završio u Kamenici 1975. godine, a Gazi-Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980.

DŽEMAT ZASEOK

Imam u Zaseoku je Senad Mumić, rođen 18. marta 1983. godine u Zvorniku. Osnovnu školu je završio u Vukovijama 1998. godine, a medresu u Tuzli 2002. Trenutno je na studijama FIN u Tuzli kao vandredan student.

DŽEMATI GORNJI ŠEPAK

Sadašnji efendija je Hrnjić Elvir, a završio Behram-begovu medresu u Tuzli. Na dužnosti je od 1. septembra 2003. godine. Rođen je u Zvorniku 27. maja 1981. godine. Osnovnu školu je završio u Kamenici i Tuzli-Simin Han.

DŽEMAT SELIMOVIĆI

O IMAMU DŽEMATA
 
Imamsku dužnost u džematu Selimovići- Mahmutovići obavlja Hariz ef. Pašić, rođen 16. januara 1975. godine u D. Snagovu (Jošanica), opština Zvornik.

DŽEMAT NEZUK

O IMAMU DŽEMATA

Husejn ef. MehmedovićHusejn ef. Mehmedović kao imam djeluje u džematu Nezuk od 1966. godine. Rođen je u selu Nezuku 18. marta 1940. godine, osnovnu školu završava 1954. godine u Nezuku, a Medresu u Sarajevu 1965. godine.

DŽEMAT MEĐEĐA

Imam džemata Međeđa je Mirsad Mumić. Rođen je u Zvorniku 18.03.1983. god. Osnovnu školu završio je 1998.god. u Gornjim Vukovijama. Nakon toga upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli koju uspješno završava 2002. god.

DŽEMAT KULA GRAD

Video Caption: What mixed equal parts
Video Duration: 01 : 36

 O IMAMU DŽEMATA
Amar ef. Gazibegović

Na službi kao imam na Kula Gradu nalazi se Ammar ef. Gazibegović r ođen 4.9.1982. godine u Tuzli. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli, a trenutno je student FIN-a u Sarajevu.
HISTORIJAT DŽEMATA

DŽEMAT GORNJI KRIŽEVIĆI

Nezirovac  Emir,  rođen 7. jula 1986. godine u Križevićima, Opština Zvornik. Osnovnu školu zevršio 1999/2000. godine u Siminom Hanu, u Tuzli. Završio Behram-begovu Medresu 2004/05. godine u Tuzli. Trenutno student FIN-a u Tuzli. (kontakt: 061 960 167)

DŽEMAT DONJI KRIŽEVIĆI

Današni imam je Mehmed Šahmanović, rođen 15.9.1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu zvršio u tojšićima, opština Kalesija, 1998. godine. Medresu „Osman ef. Redžović“ završio 2004. Godine u Visokom. Trenutno je prva godina FIN-a u Saajevu, smjer za imame. (kontakt: 061 637 110, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.)

DŽEMAT KRALJEVIĆI

Nurija Čikarić je rođen 10.05.1959. g. u D. Kamenici, od oca Adema (zvanog Mehmed) i majke Nezire rođene Grbić iz Cerske. Osnovnu školu je završio 1973.g., a Gazi Husrev-begovu medresu 1978. godine.

DŽEMAT GORNJA KAMENICA

Imam džemata Gornja Kamenica je Selvir Muminović iz Kadrića u Donjoj Kamenici, Zvornik. Rođen je 29.11.1984. godine u Donjoj Kamenici gdje je i živio do rata 1992. godine. Osnovnu školu zvršio u Podorašju, općina Srebrenik.

DŽEMAT DIVIČ

Današnji imam Mehmed ef.Tuhčić iz Diviča, inače svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, postavljen je za imama, hatiba i muallima u džematu Divič dekretom Rijaseta IZ 12.11.2009. godine.