Hutbe i tekstovi

RAMAZANSKI IBADETI II

 

                                          DAREŽLJIVOST  U  RAMAZANU

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna. (36)

Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za ono što su radili, i oni će u visokim odajama biti sigurni. (37)

SEHUR, IFTAR I TERAVIJA

.                           VRIJEDNOSTI  SEHURA

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (274)

POST

1.                               

MJESEC  RAMAZAN

Bismillahirrahmanirrahim

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, (183) i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. (184)

RAMAZANSKI IBADETI I

 

10.                    RAMAZAN- MJESEC  KUR'ANA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

«U  mjesecu  Ramazanu  počelo  je  objavljivanje  Kur'ana, koji  je  putokaz   ljudima  i  jasan  dokaz  pravoga  puta  i  razlikovanja  dobra  od zla. Ko  od  vas  u  tome  mjesecu  bude  kod  kuće,  neka  ga  u  postu  provede, a  ko  se  razboli  ili  se  na  putu  zadesi,  neka  isti  broj  dana  naposti,- Allah  želi  da  vam  olakša, a  ne  da  poteškoće  imate-, da  određen  broj  dana  ispunite, i da  Allaha  veličate  zato  što  vam  je  ukazao  na pravi put, i  da  zahvalni  budete.»

RAMAZAN

 

3.                                 HADIS  O  RAMAZANU

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

۞ Ono što žele – vjernici će postići, (1)

oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, (2)

SMISAO ŽIVOTA NA DUNJALUKU II dio

Vječita hvala i zahvala pripada samo Allahu dž.š ,Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na najodabranije biće, našeg Pejgambera Muhammeda s.a.w.s, njegovu časnu porodicu Ehli-bejt, njegove plemenite ashabe i sve dobre robove koji ga slijede na putu dobra do Sudnjeg dana.