Sto četrdeset godina od rođenja Abdulah ef. Banjanovića

Sto četrdeset godina od rođenja Abdulah ef. Banjanovića

Abdulah ef. Banjanović - Mulabdija, sin hadži Sulejman ef. rođen 1881. u Kozluku, mektebi-ibtidaiju i osnovnu školu završio u Kozluku. Pohađao Podrinjsku medresu u Zvorniku od 1900. do 1908., a ispite položio 16. 7. 1909. U imamsku službu je primljen na zahtjev Džematskog medžlisa, nakon smrti njegova oca h. Sulejman ef. Banjanovića 23. 3. 1918. koji je bio imam u Kozluku 40 godina.

Obavljao službu imama i hatiba kozlučke džamije i vjeroučitelja u osnovnoj školi u Kozluku i Tršiću. Na službu imama matičara postavljen je 1928. godine i vršio sve do njena ukidanja 1946. Imamatu Kozluk su i to doba pripadala naselja: Kozluk, Tršić, Petkovci, Donja Baljkovica i Jusići, a neko vrijeme je vodio matične knjige imamata Vitinica.

Prema izvještaju iz 1937., osim poslova imama matičara obavljao svih 5 dnevnih namaza u kozlučkoj džamiji, održavao nastavu u Narodnoj osnovnoj školi u Kozluku i Tršiću. Obavljao je muallimsku dužnost u II razredu mektebi-ibtidaije u Kozluku. Bio je na dužnosti imama džamije u Kozluku sve do 1955. godine kada je penzionisan. Abdulah ef. je bio aktivni član „Gajreta“ i ulagao trud na prosvjećivanju Bošnjaka Kozluka i njegove okoline.

Na Ahiret je preselio 10. juna 1960, godine u 79. godini života.

 

Mustafa Muharemović

Od istog autora