DŽEMAT KOVAČEVIĆI

Džemat Kovačevići je nastao izdvajanjem iz džemata Vitinica. Prva džamija je izgrađena 1982. Godine. Džamija je tokom agresije na Bosnu I Hercegovinu potpino uništena, a munara je sruđena granatiranjem sa položaja VRS 01. 07. 1994. Godine. Na istom mjestu je izgrađena nova džamija, a svečano otvorena 19. 09. 1998. godine.

Osim džamije izgrađena je i vakufska kuća u kojoj se nalazi mekteb i stan za imam, Džemat ima , oko 200 domaćinstava, 285 članova. Imami u džematu su bili: Ibrahim ef. Kalajdžić, nezir ef. Kahrimanović, Zijad ef. Hasanović, Ahmed ef. Memić, Izudin ef. Memić, a sadašnji imam je El-Nur ef. Mehmedović.

El-Nur ef. Mehmedović je rođen 21.11.1993. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje stekao je u JU OŠ Tušanj, a Osman ef. Redžović medresu u Velikom Ćajnu, Gračanica kod Visokog, završio je 2012. godine. Na Fakultetu Islamskih nauka je studirao u razdoblju od 2012/13. do 2021/22. godine.

U periodu od 01.10.2012. – 01.10.2013. angažovan je u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla, kao mujezin, džemata Jalske džamije. Od 01.11.2013. – 07.04.2018. kao mujezin i blagajnik, u džematu Kulturno-obrazovni centar Tušanj-Slatina. Dodatni angažman u poučavanju studenata i starijih osoba Kur'anskom pismu (sufari) i povremeni angažman u mektebu džemata. Od 01.01.2015. – 09.07.2018. u kao hatib-muallim. Džumma-namaz, teravih-namazi, bajram-namazi, poučavanje štićenika Kur'anskom pismu (sufari) i učenje Kur'ana, vjerska pouka.Kazneno-popravni zavod Tuzla. U periodu od 01.04.2016. – 09.07.2018. angažovan je u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla kao referent za vjersku literaturu u knjižari. Nabava/prodaja/promocija.

Od 09.07.2018. na dužnosti, imam, hatib i muallim džemat Kovačevići, a angažiran i kao honorarni vjeroučitelj u JU „Školski tehnički centar“ Karakaj, Zvornik. Oženjen i otac jednog djeteta.

Od istog autora

Povezano