DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI

Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako želimo da živimo u sreći na ovom ali i i budućem svijetu i ako želimo da naća djeca budu korisni članovi porodice i zajednice.
Kaže Allah dž.š.: Imetak i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i u njih se čovjek može bolje pouzdati.“ (El- Kehf, 46)


Imetak bilo koje vrste i djeca su dunjalučki ukrasi i kao takvi, ukoliko ne budemo vodili brigu o njima, mogu nestati sa našim ili njihovim nestankom sa ovoga svijeta, a dobra djela su trajna. Na nama je braćo i sestre da te dunjalučke ukrase uz Allahovu dž.š. pomoć učinimo ukrasima na oba svijeta, a to možemo učiniti tako što ćemo imetke sticati na dozvoljen način i trošiti ih na Allahovu dž.š. putu, a djecu odgajati da budu iskreni vjernici, koji će se natjecati u dobru i koji će dobro koje prema njima činimo znati cijeniti i uzvratiti na najbolji način.

Prenosi Abdullah ibn Amr ibn El-As, r.a., da je Poslanika.s. rekao: „Vaša djeca su vaša najbolja opskrba!“ (Ebu Davud)


A u drugoj predaji stoji: Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik a.s. rekao: „Vaša djeca su Allahov poklon vama!“ (Hakim)


Kada su nam naša djeca najbolja opskrba i poklon, od Allaha dž.š. dobro ih čuvajmo i budimo zahvalni našem Gospodaru!


Muhammed a.s. nas podučava da sa puno ozbiljnosti pazimo na ono što nam je povjereno na čuvanje.  
Prenosi Ibn Omer, r.a.,: „Čuo sam Poslanika a.s. kada je rekao: "Svi ste vi čuvari (pastiri) i svi ćete biti pitani za ono što čuvate; vođa (imam) je čuvar i biće pitan za ono što čuva, muž je čuvar svoje porodice i biće odgovoran za nju, žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za ono što joj je povjereno na čuvanje i sluga je čuvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo čuvanje.“ (Buharija)


Sigurno je da rađanje djece predstavlja neopisivu radost za njegove roditelje. Tu radost treba iskazat slijeđenjem Poslanikovog sunneta i  i to tako što će se dijetu nakon rođenja proučiti ezan na desno, a a za dječaka i ikamet na lijevo uho, a potom naditi lijepo ime. Muslimani imaju mogućnost i obavezu da izaberu neko od mnogobrojnih lijepih muslimanskih imena i ne smiju i nemaju potrebu za svoje dijete tražiti ime koje pripada onima koji nisu muslimani. Ime koje dadnemo našoj djeci ne završava se onda kada ono preseli i kada se upiše na nišanu, već ono traje i nakon smrti.


Prenosi Ebu Ed-Derda', r.a., da je Poslanik a.s. rekao: "Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva, pa nadijevajte vašoj djeci lijepa imena!" (Ebu Davud)


Sunnet je sedmi dan nakon rođenja djeteta klanje kurbana; dva za muško dijete, a jedan za žensko dijete, kada se novorođenčetu brije glava i dijeli sadaka u težini kose u srebru. Sunećenje muškog djeteta je po mišljenju većine uleme sunnet, dok ga neka ulema čak smatra vadžibom.
Velika obaveza roditelja je i da dijete odgoje u duhu islama, a koji je odgoj najbolji pojašnjava nam sljedeći hadis: „Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vašeg Poslanika a.s., da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur'an!" 

                                    Hariz ef. Pašić

Od istog autora