Hutbe i tekstovi

DUŽNOSTI PREMA KOMŠIJAMA

Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nešto o dužnostima prema susjedima ili komšijama. Komšije su ljudi, bez obzira na rasu, porijeklo, vjersku, nacionalnu ili klasnu pripadnost, spol ili životnu dob ukoliko žive na istom prostoru koje se zove mahala, selo, gradska četvrt, grad ili bilo kako drugačije. Ima mišljenja da se komšijama smatraju stanovnici po četrdeset kuća od naše na bilo koju stranu.
Dobročinstvo prema susjedima navedeno je u istom ajetu, zajedno sa vjerovanjem i ibadetom Gospodaru svjetova, Allahu Uzvišenom. Time se, očito je, želi odaslati poruka u kojoj se, naglašava važnost lijepog i humanog postupka prema susjedima. Jer, ono što se stavlja u ravan vjere u Allaha dž.š. itekako je bitno, vrijedno i značajno. Allah Uzvišeni jasno poručuje:
„I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koj su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.“ 
'Abdullah b. 'Abbas, r.a. kaže: „Bližnji komšija je onaj sa kojim si u srodstvu, a daljnji onaj sa kojim nisi u srodstvu!.“

U brojnim hadisima Muhammed a.s. nas upozorava na potrebu lijepog odnosa sa komšijama. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: „Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjemik, tako mi Allaha, nije vjernik!“ Neko reče: „Ko to, Allahov Poslaniče?“ Alejhisselam odgovori: „Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!“ - (Muttefekun alejhi)

Evo još nekoliko izreka Muhammeda a. s. koje pobliže oslikavaju kako se treba ponašati prema komšijama.

-Najbolji je musliman onaj od čijeg su djela i riječi mirni i bezbjedni drugi muslimani.

-Ko pogleda svoga brata muslimana sa ljubavlju, oprostiće mu se mali grijesi.

Na Sudnjem danu Allah dž. š. će reći: „Gdje su oni koji su se voljeli bez ikakvog interesa, već samo radi Moga raziluka (radi Mene)? Danas ću ih staviti u Moj hlad, osim kojeg drugi ne postoji.“

Mnogobrojne su dužnosti muslimana prema drugim muslimanima. Ovdje navodimo samo neke:

 -željeti bratu muslimanu ono što se želi samom sebi;

 -savjetovati svoju braću, jer je savjet svjetski temelj;

 -nipošto ne uvrijediti brata muslimana;

 -ne veseliti se ničijem zlu, stradanju ili nevolji;

 -podnositi uvrede, jer je Muhammed a.s. rekao: „Dokle god čovjek podnosi uvrede, dotle upućene uvrede melek vraća onome ko ih izgovara, a kada počne uzvraćati, onda tu dođe šejtan (a ode melek)“.

-razgovoriti svoga brata kada je u kakvoj žalosti. Muhammed a. s. je rekao: „Jedno od najmilijih djela Allahu dž. š. je obradovati brata muslimana“

-posredovati u izmirenju zavađenih. Muhammmd a.s. je o tome rekao: „Jedna od najboljih sadaka je izmiriti zavađene.“

-uzeti u zaštitu svoga brata kada ga neko potcjenjuje ili napada.. Muhammed a. s. je rekao: »U čijoj prisutnosti neko potcjenjuje nekog brata muslimana, pa ga ovaj ne uzme u zaštitu, a može to učiniti, Allah dž. š. će njega potcijeniti na Sudnjem danu pred cijelim svijetom;

 -na zlo uzvraćati dobročinstvom;

 -posjetiti onoga ko je tebe napustio;

 -davati onome ko ti ne uzvraća;

 -imati lijepo mišljenje o svom bratu muslimanu. Muhammed a.s. je rekao: „Čuvajte se ružnih misli, jer je ružna misao zaista najlažljiviji govor.“

 -ne zavidjeti na Allahovim darovima jer zavidnost šteti zavidniku;

 -pokrivati tuđe sramote i neistraživati ničije mahane. Muhammed a. s. je rekao: „Ko prikrije sramotu svoga brata muslimana, Allah dž.š. će prikriti njegovu sramotu i na ovom i na budućem svijetu.

-nikome se ne rugati

-hedije ili poklone uzvraćati hedijama (po mogućnosti boljima);

 -ne željeti ništa tuđe i ništa ne tražiti bez nužde i nevolje;

 -služiti se „mudarom“ prema onima koje čovjek ne podnosi. Muhammed a.s. je rekao: „Naređena mi je mudara prema ljudima kao što mi je naređeno da izvršavam farzove.“

(Mudara znači postupiti prema onima koje ne voliš tako kao da ih voliš);

 -posjetiti bolesnika makar bio i daleko;

 -muslimanu klanjati dženazu i ispratiti ga do mezara;

 - ukoliko nas nešto upita odgovoriti mu na pitanje;

 -imati sažaljenja prema bratu kada je u nevolji;

 -uzeti u zaštitu onoga na koga se baca ljaga u njegovoj odsutnosti;

 -odazivati se na poziv;

 -čuvati prijateljstvo;

  - muslimana pozdravljati  samo selamomPROMOCIJA MONOGRAFIJE KAMENICA I GLODI

U četvrtak 06. avgusta 2009. godine u 17:00 sati u sali zgrade Medžlisa IZ-e Zvornik (Islamski centar) u Zvorniku bit će održana promocija knjige Kamenica i Glodi - monografija autora: Dževada Tosunbegovića i Bekira Omerovića.

Hutba reisul-l-uleme u Zvorniku

  Zvornik, 5. juni - ( MINA ) - Danas je reisu - l- ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u džamiji Begsuja u Zvorniku. Prije džume namaza posjetio je medžlis IZ Zvornik i imao prijem kod načelnika općine Zvornik. Poslije džume namaza reisu-l-ulema je prisustvovao svečanosti otvaranja zgrade medžlisa IZ Zvornik.

MINA u cijelosti prenosi današnju hutbu reisu-l-uleme:

Reci im, Muhammde, dođite da vam kažem što vam je zabranjeno da činite:  1) zabranjeno vam je da Bogu druga pripisujete; 2) a zapovijeđno vam je da roditeljima činite dobro; 3) zabranjeno vam je da ubijate vlastitu djecu, jer Allah je osigurao nafaku i vama i njima; 4) zabranjeno vam je nemoral,  kako javno tako i tajno, 5) zabranjeno vam je da ubijate nevine ljude - to su vam zapovijesti koje možete razumjeti i sprovesti ih u djelo!

  • - Reci im, također: 6) zabranjeno vam je da se dohvatate imetka siročadi osim na najbolji način, sve dok siročad ne budu punodobna; 7) zapovijeda vam se da kad mjerite ili vagate, mjerite i vajgajte pravedno, jer Allah čovjeka duži onoliko koliko on sigurno može podnijeti; 8) zapovijeda vam se da kad govorite, govorite iskreno i pravedno, pa makar se radilo o vašim najbližim rođacima; 9) zapovijeda vam se da ispunite zavjet prema Uzvišenom Bogu - to su vam zapovijesti koje ih se trebate uvijek sjećati!
  • - I reci im Muhammede: 10) to je moj pravi put pa ga slijedite; nemojte ići putevima koji će vas razdvojiti od ovoga puta - eto to vam je zapovijest koja vam ukazuje kako da budete u Allahovoj milosti i zaštiti (Kur'an, 6:151-153).

Draga braćo i sestre, ovih deset Božjih zapovijedi čine bīt sistema moralnih vrijednosti svakog muslimana i muslimanke, odnosno svakog čovjeka koji vjeruje da je Bog, Stvoritelj svijetova, ustanovio moralne zakone na isti način kao što je ustanovio fizičke zakone koji omogućavaju život u kosmosu. I kao što ne bismo znali za postojanje fizičkog svijeta bez zakona fizike, tako isto ne bismo znali za postojanje duhovnog svijeta bez zakona morala, koji omogućavaju ljudima da žive u zajednicama i da proizvode kulturu koja ih čini prepoznatljivim bićima na Zemlji.

Dakle, Kur'an je knjiga koja sadrži sistem moralnih vrijednosti koji se nude čovjeku da ih prihvati kako bi bio prepoznatljiv po duhovnim vrijednostima koje čovjeka čine čovjekom i koje mu osiguravaju da bude upamćen po ovoj bosanskoj visokoj ocjeni, koju su naši djedovi vrlo jasno izrekli riječima: - Halal mu vjera! Doista, u tom je  filozofija morala na bosanski način, jer onaj kojem Dobri Bošnjani kažu: - Halal ti vjera - znači da je dostojan njihovog povjerenja, znači da u Boga vjeruje, znači da ih nije prevario, nije ih iznevjerio, nije im krivo mjerio, nije ih lagao, nije din za dinar prodavao, nije ih ogovarao, nije ih osramotio, nije ih ostavio kad im je najteže, nije ih optuživao da bi sebi mjesto pravio, nije ih progonio, nije im prijetio, nije ih zavađo, nije ih podcjenjivao, nije im obećavao, pa slagao.

Onaj kojem narod pokloni ovu titulu, njega slobodno moežmo ubrajoti među one za koje nam Alejhisselam kaže da su pravi vjernici, a to su oni koji „kad govore, ne lažu; kad obećaju, ispune obećanje; i kad im se povjeri emanet, oni ga vjerno nose".

Nasuprot ove časne titule, u našem narodu postoji i ona druga koja kaže: - Haram ti bilo! Jasno, onaj koji dozvoli da mu se to kaže znači da je iznevjerio povjerenje, znači da nije dostojan emaneta kojeg su mu Dobri Bošnjani povjerili, znači da se ubraja u one za koje je Alejhisselam rekao: ا - Tri su znaka za munafika - dvoličnjaka: kad govori, laže; kad obeća, ne ispuni obećanje; i kad mu se emanet povjeri, on emanet iznevjeri.

Braćo i sestre, bez obzira kako će to neki tumačiti, ali inspiraciju za današnju hutbu ovdje u Zvorniku dobio sam u jučerišnjem govoru Baraka Husejna Obame, predsjednika SAD-a, koji je jučer na Kairskom univerzitetu, gdje mu je i Al-Azhar univerzitet, jedan od najstarijih islamskih sveučilišta na svijetu, bio domaćin rekao ključnu kur'ansku poruku, a to je da nam Bog zapovijeda da „budemo svjesni Njega i da govorimo istinu". Naravno, poznata nam je ta Božija zapovijest, ali nam je važno da ju je ponovio čovjek koji ima misiju da svijet učini boljim i sigurnijim za sve ljude dobre volje. Važno nam je da je to rečeno u drevnom Kairu sa jasnom porukom da je islam vjera koju poštuje Amerika i da su muslimani ljudi koji su snažno pridonijeli općem napretku čovejčanstva. No, posebno nam je važno da Barak Husejn Obama nije zaboravio plač bosanskog djeteta u svom govoru i zato mu mi Dobri Bošnjani ovdje kažemo: - Halal ti vjera!

Neka nam Uzvišeni Allah pokaže pravi put do mira u Palestini i neka nas Svemogući Allah osnaži da svi budemo u službi dobrih odnosa među ljudima i narodima cijeloga svijeta!

Neka Milostivi Allah blagoslovi čovjeka koji je u misiji mira na Zemlji, među svim vjerama i nacijama!

I neka nas ovdje Sveznajući Allah pouči da govorimo istinu, da ispunjavamo obećanja i da povjereni nam emanet nosimo hrabro i ponosno! Amin!       

DUŽNOSTI RODITELJA PREMA DJECI

Djeca su naši dunjalučki ukrasi, koji ispunjavaju i razgaljuju naše duše, a mi prema tim ukrasima po našoj lijepoj vjeri imamo velike obaveze. Pored toga što su ukrasi djeca su emanet na našim plećima, koji moramo u potpunosti ispuniti ako želimo da živimo u sreći na ovom ali i i budućem svijetu i ako želimo da naća djeca budu korisni članovi porodice i zajednice.
Kaže Allah dž.š.: Imetak i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i u njih se čovjek može bolje pouzdati.“ (El- Kehf, 46)


Imetak bilo koje vrste i djeca su dunjalučki ukrasi i kao takvi, ukoliko ne budemo vodili brigu o njima, mogu nestati sa našim ili njihovim nestankom sa ovoga svijeta, a dobra djela su trajna. Na nama je braćo i sestre da te dunjalučke ukrase uz Allahovu dž.š. pomoć učinimo ukrasima na oba svijeta, a to možemo učiniti tako što ćemo imetke sticati na dozvoljen način i trošiti ih na Allahovu dž.š. putu, a djecu odgajati da budu iskreni vjernici, koji će se natjecati u dobru i koji će dobro koje prema njima činimo znati cijeniti i uzvratiti na najbolji način.

Prenosi Abdullah ibn Amr ibn El-As, r.a., da je Poslanika.s. rekao: „Vaša djeca su vaša najbolja opskrba!“ (Ebu Davud)


A u drugoj predaji stoji: Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik a.s. rekao: „Vaša djeca su Allahov poklon vama!“ (Hakim)


Kada su nam naša djeca najbolja opskrba i poklon, od Allaha dž.š. dobro ih čuvajmo i budimo zahvalni našem Gospodaru!


Muhammed a.s. nas podučava da sa puno ozbiljnosti pazimo na ono što nam je povjereno na čuvanje.  
Prenosi Ibn Omer, r.a.,: „Čuo sam Poslanika a.s. kada je rekao: "Svi ste vi čuvari (pastiri) i svi ćete biti pitani za ono što čuvate; vođa (imam) je čuvar i biće pitan za ono što čuva, muž je čuvar svoje porodice i biće odgovoran za nju, žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za ono što joj je povjereno na čuvanje i sluga je čuvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo čuvanje.“ (Buharija)


Sigurno je da rađanje djece predstavlja neopisivu radost za njegove roditelje. Tu radost treba iskazat slijeđenjem Poslanikovog sunneta i  i to tako što će se dijetu nakon rođenja proučiti ezan na desno, a a za dječaka i ikamet na lijevo uho, a potom naditi lijepo ime. Muslimani imaju mogućnost i obavezu da izaberu neko od mnogobrojnih lijepih muslimanskih imena i ne smiju i nemaju potrebu za svoje dijete tražiti ime koje pripada onima koji nisu muslimani. Ime koje dadnemo našoj djeci ne završava se onda kada ono preseli i kada se upiše na nišanu, već ono traje i nakon smrti.


Prenosi Ebu Ed-Derda', r.a., da je Poslanik a.s. rekao: "Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva, pa nadijevajte vašoj djeci lijepa imena!" (Ebu Davud)


Sunnet je sedmi dan nakon rođenja djeteta klanje kurbana; dva za muško dijete, a jedan za žensko dijete, kada se novorođenčetu brije glava i dijeli sadaka u težini kose u srebru. Sunećenje muškog djeteta je po mišljenju većine uleme sunnet, dok ga neka ulema čak smatra vadžibom.
Velika obaveza roditelja je i da dijete odgoje u duhu islama, a koji je odgoj najbolji pojašnjava nam sljedeći hadis: „Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vašeg Poslanika a.s., da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur'an!" 

                                    Hariz ef. Pašić